Opći uvjeti i odredbe koje važe od 5. travnja 2007
 

 
§ 1 Sklapanje ugovora / proces naručivanja
Preko naših internet portala možete naručiti navedene artikle koristeći Internet formular odnosno putem faksa i telefona. Dajući detalje kao što se zahtijeva kao dio procesa naručivanja i slanjem ove narudžbe, podnosite obavezujuću ponudu; s tim u vezi nardžbe preko telefona, faksa ili interneta ima istu pravnu valjanost. Naručivanjem odlučno izjavljujete da prihvatite ove opće odredbe i uvjete i da želite da primite naručenu robu. Mi ćemo potvrditi Vašu dolaznu narudžbu sa potvrdom o prijemu; ova potvrda o prijemu ne predstavlja prihvatanje Vaše narudžbe. Ugovor stupa na snagu od dana prijema robe sa Vašim odobrenjem, najkasnije, nakon isteka perioda povrata od 14 dana.

§ 2 Opći uvjeti isporuke i plaćanja
Za sve informacije u vezi sa troškovima pakovanja i transporta kao i uvjete plaćanja, molim Vas, pogledajte uvjete isporuke i plaćanja sa odgovarajućeg Internet portala. Za isporuke u inozemstvo zadržavamo pravo na eventualno ograničenje opcija plaćanja.

§ 3 Politika otkazivanja
Možete otkazati Vašu ugovornu izjavu u roku od dva tjedna bez pružanja razloga u pisanom obliku (npr fax, e-mail).Razdoblje počinje najranije sa primitkom robe. Kako bi se osiguralo razdoblje otkaza, pravovremeno slanje otkaza ili artikla je dovoljno.

Otkazivanje će se rješavati na:
Email: gume@delti.com ili
Adresa: Delticom OE SRL, Str. Anca Popa Nr. 3, 300299 Timisoara, Rumunija

U okviru Vaše obavijesti o otkazivanju molimo da nas obavijestite o razlogu povratka, a mi ćemo usporediti i druge informacije koje su potrebne za brzu i učinkovitu obradu Vašeg otkazivanja. Kako bi Vas poštedeli svih neugodnosti s povratkom, prikupljamo robu od Vas, i vraćamo iznos fakturiran na Vaš bankovni račun pohranjen u našoj bazi podataka. Tako ne morate slati stavke u središte uprave u Oxfordu (deklaracija o adresi zakonski je propisana).

§ 4 Zakonske posljedice otkazivanja

U slučaju efektivnog opoziva performanse se dobivaju od obje strane, a ako je potrebno i upotrebljena vrijednost (npr interes) mora biti vraćena. Ukoliko primljena usluga ne može u potpunosti ili u dijelovima ili samo u lošijem stanju dužni ste nam platiti odštetu kao što je navedeno. Ovo se ne odnosi na predaji predmeta ako je pogoršanje objekta samo posledica njegove inspekcije - način na koji ste možda bili u mogućnosti da otkrijete pogoršanje u trgovini. Za ostatak možete izbeći obvezu naknade na način da ne koristite objekt kao svoju imovinu i izbjegnete sve što smanjuje njenu vrijednost.
Objekti koji se ne mogu poslati u paketima će biti pokupljeni iz Vašeg doma. Vi ste odgovorni za troškove povrata ako isporučeni proizvod odgovara naručenom artiklu i ako cijena artikla koji treba da se vrati ne prelazi iznos od 40.- eura.

-Kraj Politike otkazivanja

§ 5 Naša ponuda 30 dana za povrat

Mi se trudimo da zadovoljimo sve naše kupce i ispoštujemo sve rokove za isporuku. Stoga možete otkazati sve stavke koje ste kupili od nas u roku od 30 dana. Ova obveza nadilazi zakonske uvjete, prema kojima se odobrava razdoblje otkazivanja dva tjedna od primitka robe. Isporuka proizvoda, koji su namenjeni prema specifikaciji klijenata, su isključeni iz naše dobrovoljne ponude povrata od 30 dana , te se ukida pravo na istu.
Prihvaćanje vraćenih kompletnih točkova sledi bez pravne odgovornosti od strane Delticom i isključivo bez plaćanja ugovorenih all-inclusive troškove rukovanja od 100 GBP.
To izmedju ostalog uključuje, sve isporuke kompletnih guma i potpuno opremljenih guma, koje proizvodimo za svakog kupca pojedinačno.
Međutim, naša ponuda povrata robe ne uključuje troškove za poštarinu i pakovanje. To znači da ćemo naplatiti paušal za poštarinu i pakovanje za ugovore s potrošačima, koji opozvataju narudžbu nakon isteka zakonskog roka opoziva (od 15. do 30. dana). Preduzetnici prvenstveno snose troškove poštarine i pakovanja. Sve dalje informacije, narocito u pogledu iznosa troškova za poštarinu i pakovanje te u vezi naše ponude povrata od 30 dana, molimo vas, potražite u odgovarajućim internet portalima. Molimo, koristite našu transportnu ambalažu. Zaštitite robu od oštećenja. Gume moraju biti čiste, kada se pripremaju za slanje te dve gume moraju biti zajedno povezane. Konkretno, prednji i zadnji deo celih guma moraju biti zaštićeni s dovoljno kartona i paket trakom. Zadržavamo pravo potraživanja za naknadu, ako postoje bilo kakve štete zbog nepravilnog rukovanja ili nedovoljnog pakovanja u procesu povratka. Transportne firme će prihvatiti samo artikle u dovoljnoj ambalaži.

§ 6 Rezervacija vlasničkih prava
Zadržavamo pravo na sve artikle dok postoje potraživanja od Vas ili osobe koja je prihvatila artikle. To se odnosi i na sva potraživanja u budućnosti. Da biste potvrdilii svoju rezervaciju vlasničkih prava imamo pravo da zahtijevamo hitnu predaju robe, uz isključenje svih prava zadržavanja, osim ako postoje zakonski uvjeti ili nesporna potraživanja.

§ 7 Odgovornost za nedostatke na našim internet portalima
Svaki odgovarajući web sajt izrađuje se u našem odobrenom dizajnu. Mi ne jamčimo da će internet portali zadovoljiti Vaše zahtjeve i da su dostupni u svakom trenutku, bez smetnji, pravodobno, sigurno i bez kvarova. Korišćenje internet portala je na vlastiti rizik; Konkretno, mi ne prihvaćamo nikakvu odgovornost u vezi s rezultatima, koji mogu biti postignuti uz korišćenje internet portala i za točnost informacija dobivenih u okviru djelokruga internet portala.

§ 8 Prava intelektualnog vlasništva
Tekstovi, slike, zvuci, grafika, animacija i video snimci, kao i njihovi aranžmani na našim stranicama podliježu zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima. Sadržaji ovih web stranica ne smije se kopirati, distribuirati, izmijeniti ili učiniti dostupnim trećim osobama. Neke od naših web stranica također uključuju slike, koje su predmet autorskih prava trećih lica. Ukoliko nije drugačije navedeno sve robne marke na našim stranicama su zaštićene. Na našim stranicama je zabranjeno korištenje našeg intelektualnog vlasništva ili intelektualnog vlasništva trećih lica.

§ 9 Obaveze u vezi informacija
Kada se registrirate morate navesti svoju adresu i osobne podatke; mićemo sačuvati ove detalje potrebne za proces naručivanja. Naravno, možete promijeniti svoje podatke tijekom naručivanja ili kasnije na "Moje narudžbe" ili "Kontakt" (ovisno od internet portala). Nakon registracije dobivate lozinku i identifikator za Vaš nalog. Morate osigurati da lozinka i nalog ne budu dostupni trećim osobama. Dužni ste odmah obavijestiti Delticom o bilo kakvoj zloupotrebi Vaše lozinke ili naloga. Obje ugovorne strane mogu otkazati Vaš nalog u bilo kojem trenutku bez obrazloženja. U tom slučaju Delticom će deaktivirati ili izbrisati Vaš nalog i sve spremljene podatke.

§ 10 Važeći zakon
Važeći je isključivo Rumunjski zakon. Primjena standardizirane Konvencije UN (CISG, Konvencija Ujedinjenih nacija o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe od 11. travnja 1980) je isključena.

Registrirajte se sada!
AROagb
© 2001-2024 Delticom AG - gumeonline123.hr - swebc15